Framhalds aðalfundur Hugarfars 28. sept. 2011

Framhalds aðalfundur Hugarfars verður haldinn 28. sept. n.k. kl.20,00 að Hátúni 10, Reykjavík.

Það sem verður tekið fyrir er kosning formanns og lagabreytingar.

Stjórn Hugarfars langar að sjá sem flesta og taka vel á móti nýjum formanni.

Hjálagt eru tillögur að lagabreytingum - endilega lesið þær yfir og gerið athugasemdir finnist ykkur þess þurfa.

 

1. gr

Nafn félagsins er Hugarfar. Félag fólks með áunninn heilaskaða, aðstandenda og áhugafólks um málefnið. Varnarþing félagsins er í Reykjavík.

 

2. gr

Markmið félagsins er:

 

1.   að vinna að því að halda utan um upplýsingar og miðla þeim.

2.   að taka þátt í samstarfi á breiðum grundvelli um áunninn heilaskaða hér á landi sem erlendis.

3.   að vera í samstarfi við Fagráð um heilaskaða um ofangreind atriði.

           

3. gr

Félagið er opið öllum er vilja vinna að markmiðum þess. Árgjald félagsmanna er ákveðið á aðalfundi.

 

4. gr

Stjórn félagsins skal skipuð þremur einstaklingum ásamt fulltrúa frá Fagráði. Varamenn stjórnar eru 2 ásamt varamanni Fagráðs. Kosið er sérstaklega í formannsembættið. Stjórnin er skipuð til tveggja ára í senn. Formaður og einn stjórnarmaður eru kosnir annað hvert ár en hitt árið er einn stjórnarmaður kosinn. Árlega skal kjósa einn varamann í stjórn til tveggja ára. Stjórnin skiptir með sér verkum þannig:

 

Formaður er málsvari félagsins, boðar til stjórnarfunda og sinnir málefnum félagsins á milli funda. Ritari ritar fundargerðir, bréf og varðveitir lög félagsins.

Gjaldkeri sér um fjármál félagsins og heldur utan um félagatal.  

Fagráð um heilaskaða skipar einn fulltrúa í aðalstjórn og annan sem varamann.

Varamenn skulu sitja stjórnarfundi. Varamaður Fagráðs situr fundi í fjarveru aðila sem er í aðalstjórn.

Fulltrúi Fagráðs um heilaskaða tryggir samráð á milli stjórnar og Fagráðs um heilaskaða.

Reikningar skulu skoðaðir af löggiltum endurskoðanda.

 

5. gr

Aðalfundur er æðsta ákvörðunarvald í málefnum félagsins. Hann skal halda fyrir lok apríl ár hvert og til hans boðað með tveggja vikna fyrirvara á heimasíðu félagsins. Einfaldur meirihluti atkvæða ræður úrslitum mála nema annars sé getið í lögum þessum. Rétt til að greiða atkvæði á aðalfundi hafa skuldlausir félagsmenn.

 

Þessi mál skulu tekin til meðferðar á aðalfundi:

 

Kosning fundarstjóra

Skýrsla stjórnar

Reikningar félagsins

Lagabreytingar

Kosningar í stjórn

Félagsgjöld

Önnur mál

 

 

6. gr

Lögum þessum má aðeins breyta á aðalfundi. Breytingartillögur skulu hafa borist stjórn félagsins eigi síðar en tveimur vikum fyrir aðalfund og skulu þær kynntar í fundarboði á heimasíðu félagsins. Nái tillaga um lagabreytingar fram þarf samþykki 2/3 hluta fundarmanna svo  hún taki gildi.

 

7. gr

Starfstímabil félagsins er almanaksárið. Endurskoðaðir ársreikningar skulu lagðir fyrir aðalfund ár hvert.

 

8. gr

Tekjum félagsins af félgsgjöldum, fjáröflun og gjafafé skal varið til reksturs félagsins og til stuðnings aðila (innan félagsins) sem hyggjast sækja ráðstefnur, fundi eða námskeið um málefni er varða hag félgsins/félagsmanna, hér á landi sem erlendis.

 

9. gr

Meirihluti stjórnar ritar félagið fullkominni ritun. Stjórn félagsins getur veitt formanni eða öðrum prókúruumboð. Allar meiriháttar ákvarðanir sem skuldbinda félagið fjárhagslega til framtíðar skulu lagðar undir félagsfund.  Fjárveitingar er nema kr. 150,000,- eða meira skulu ræddar og hljóta samþykki meirihluta stjórnar.

 

10. gr

Stjórnin ber ábyrgð á útgáfustarfsemi félagsins, þar með talið efni á heimasíðu.

 

11. gr

Ákvörðun um slit félagsins skal tekin á aðalfundi með 2/3 hluta atkvæða atkvæðisbærra fundarmanna. Eignir þær er kunna að vera til staðar skulu geymdar á vaxtaaukabók (eða annarri bók með góðri ávöxtun) í  banka í 5 ár. Eftir þann tíma má ráðstafa eignum félagins til sambærilegs félags og ákvörðun um það tekin af þeirri stjórn sem síðast sat.